1. Serwis nie
  zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki
  cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
  zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem
  zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Marcin Mól prowadzący
  działalność pod firmą: MOLPHARMA Marcin Mól.
 4. Podczas
  odwiedzin przez Użytkownika Serwisu system Serwisu wysyła do komputera
  Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego
  zidentyfikowania przeglądarki.
 5. Serwer
  Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę
  Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać
  informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data
  i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych
  usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz
  śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest
  nasza strona.
 6. Użytkownik
  może zabronić odbierania plików Cookie, aczkolwiek nie zezwalając na
  rejestrację plików cookie, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować
  Użytkownika ani jego preferencji.
 7. Pliki
  cookies wykorzystywane są w celu:
 8. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
  preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
  potrzeb;
 9. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
  sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
  ulepszanie ich struktury i zawartości;
 10. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu),
  dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
  wpisywać loginu i hasła;
 11. W ramach
  Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
   (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są
  plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
  są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 12. W ramach
  Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z
   usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
   wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
   np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach
   Serwisu;
  1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie
   informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  1. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające
   „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
   Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
   Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  1. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie
   Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 13. W wielu
  przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
  czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
  plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Serwis
  informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie Cookies
  oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim
  przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika
  i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania
  plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
  internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym
  Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z
  operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności
  i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: „RODO”):

 1. Uprzejmie
  informujemy, iż Administratorem przekazywanych danych
  osobowych jest Marcin Mól prowadzący działalność pod firmą: MOLPHARMA Marcin Mól,
  ul. Sportowa 7, 43-450 Ustroń, NIP: 6371900126,  kontakt:
  biuro@molharma.pl, tel: +48 33 500 00 85, +48 53 647 20 50.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
  będą w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, dostarczenia zamówionych
  towarów, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta  – w celach
  zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych
  oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a)
  pkt b) pkt f) RODO.
 3. Przetwarzane
  będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,
  adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, nazwa firmy oraz NIP.
 4. Dane
  osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
  międzynarodowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana
  danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w
  proces współpracy w celu konieczności realizacji umowy sprzedaży.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą
  przechowywane przez okres realizacji i archiwizacji umowy, oraz okres niezbędny
  do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a
  także przez okres w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne
  niewykonania/nienależytego wykonania obowiązku, a w pozostałych przypadkach do
  czasu wycofania zgody.
 7. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do
  żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji wskazanych
  uprawnień konieczny jest kontakt z Administratorem. Ponadto osobie, której dane
  osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących
  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Przysługuje
  Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne
  aczkolwiek niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację
  zamówienia. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i
  marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia
  zgody, niezależnie od transakcji w ramach E-Sklepu.